Szkolenia i doradztwo biznesowe
Bazując na naszej wiedzy oraz doświadczeniu możemy przygotować i przeprowadzić dowolne szkolenie oraz wdrożyć indywidualne rozwiązania biznesowe.
Nasi eksperci
Doświadczenia Greenko i wynikające z nich wysokie kompetencje ekspertów przekładają się na jakość świadczonych przez nas usług.
B + R w obszarze energetyki
Rozwijamy unikalny system, który wpływa na efektywniejsze zarządzanie zużyciem energii elektrycznej.

Specjalizacja Greenko

Zakres naszych kompetencji

Szkolenia

Jako członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych prowadzimy w pełni profesjonalne szkolenia, oparte o rzeczywiste potrzeby uczestników.

Doradztwo

Multidyscyplinarny zespół konsultantów znajduje najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania finansami oraz zyskownych kierunków i strategii biznesowych.

Dofinansowanie

Rozwój kompetencji pracowników firmy to inwestycja w jej przyszłość, a za sprawą dofinansowania z programu PO WER można zoptymalizować koszty szkoleń.

Energetyka

Tworzymy od podstaw specjalistyczny system wpływający na zaoszczędzenie energii elektrycznej we wszelkich procesach produkcyjnych.

Udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania biznesowe. Zaplanujemy i wdrożymy skuteczną strategię finansową. Przygotujemy kadrę do wydajnej pracy.

O firmie

Nowoczesne kierunki działania

Doświadczenie

Nasze doświadczenia opierają są na trzech głównych filarach: (1) prowadzeniu szkoleń dedykowanych rzeczywistym potrzebom firm, (2) doradztwie biznesowym, w tym m.in. wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych i strategicznych, oraz (3) energetyki, gdzie wspieramy naszych partnerów w realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, jak również tworzymy innowacyjny systemy optymalizujący zużycie energii elektrycznej.

W kwestii prowadzenia szkoleń bazujemy na Standardzie SUS 2.0, który jest podstawą do nieustannego doskonalenia usług oraz priorytetowego traktowania realnych potrzeb Klientów, a z dziedziną doradztwa biznesowego wiążą się konsultacje dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstw. W branży odnawialnych źródeł energii natomiast pomagamy dodatkowo uzyskać specjalny kredyt OZE na prowadzenie inwestycji.

Obszar działania

Szkolenia
Prowadzone przez nas szkolenia zamknięte skierowane są do wszystkich podmiotów państwowych i prywatnych, a dotyczyć mogą każdej branży i mają na celu wzmocnienie wybranych umiejętności, w tym także interpersonalnych. Rozszerzają zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania określonych zadań lub piastowania danego stanowiska, mogą także dotyczyć poszerzania kompetencji w kwestii znajomości języków obcych. Dla każdej grupy uczestników przygotowujemy indywidualny program szkoleń, który uwzględnia specyfikę danej branży oraz bieżące i przyszłe plany zawodowe dotyczące poszczególnych pracowników.

Doradztwo biznesowe
Greenko tworzy zespół wyspecjalizowanych ekspertów w zakresie zarzadzania operacyjnego i strategicznego. Nasi konsultanci wywodzą się z najlepszych korporacji międzynarodowych, sektora państwowego, prywatnego oraz kadry uczelni wyższych. Nasze doświadczenie i znajomość najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań biznesowych pozwala nam zaprojektować i wdrożyć optymalne rozwiązania dotyczące: procesów zarządczych, prognozowania, inwestycji, kształtowaniu polityki handlowej, a także pozyskiwania i strukturyzowania finansów. Naszym celem jest kompleksowa obsługa naszych partnerów w zakresie ich potrzeb biznesowych.

Badania i rozwój
Prowadzimy prace rozwojowe nad opracowaniem systemu oraz oprogramowania, które pozwolą optymalizować zużycie energii elektrycznej w firmach produkcyjnych i budynkach, a tym samym zwiększyć efektywność energetyczną i ograniczyć koszty. Jest to sfera, w której wprowadzamy unikalne rozwiązania, przynoszące wymierne korzyści dla naszych odbiorców. System związany jest z tak zwaną rewolucją przemysłową 4.0 i bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych tworzących fabryki i budynki przyszłości, w których wszelkie działania oraz procesy biznesowe realizowane będą w oparciu o technologie cyfrowe na miarę XXI wieku.

Odnawialne źródła energii
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to znakomity i ekologiczny sposób na oszczędności w firmie. Greenko w kompleksowy sposób stara się dla klientów o ich zapewnienie łącznie z dotacją unijną. Dzięki naszym działaniom istnieje szansa, że Państwa firma rozpocznie nowy byt. Warto to sprawdzić!

Zaufali nam

zaprom
hanbud
asaj
inzynieria
ey
serwistal
wyg1
unibep
dmk
kbk