Prowadząc wszystkie proponowane przez nas szkolenia bazujemy na Standardzie Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0, posiadamy także niezbędny certyfikat. Standard ten precyzuje wymagania wobec firm działających w branży szkoleń (usługi szkoleniowo-rozwojowe) i pozwala jasno wytyczyć kierunki działania danej firmy w zakresie organizowania oraz prowadzenia wszelkich szkoleń, od branżowych po językowe.

Standard usług szkoleniowych, czyli SUS 2.0 w praktyce

Szczegółowo przedstawione wymogi objęte SUS 2.0 dotyczą zarządzania firmą świadczącą usługi szkoleniowo-rozwojowe, usług szkoleniowo-rozwojowych, a także poszczególnych kompetencji kadry oraz organizacji i logistyki usług (zgodnie ze źródłem: tutaj).

Aby uzyskać certyfikat zgodności działania z SUS 2.0 należy poddać się audytowi DEKRA Certification – niezależnej organizacji certyfikującej. Uzyskanie takiego certyfikatu stanowi zatem o solidności i rzetelności firmy w dziedzinie prowadzonych szkoleń oraz świadczonych usług szkoleniowych.

Atuty Greenko płynące ze spełniania wymogów Standardu to między innymi:

  • rzetelne informowanie Klientów o charakterze prowadzonej działalności oraz specyfice poszczególnych jej gałęzi w zakresie szkoleń,
  • informowanie o osobach prowadzących poszczególne szkolenia, przedstawianie ich kompetencji popartych określonym doświadczeniem,
  • przedstawianie dokumentów poświadczających określone uprawnienia firmy, w tym także spełnianie norm SUS 2.0,
  • reagowanie na rzeczywiste potrzeby Klientów na potrzebie ich opinii lub w oparciu o indywidualnie prowadzone badania,
  • przygotowanie optymalnych warunków do prowadzenia szkoleń z uwzględnieniem zasad BHP oraz komfortu pracy podczas takich spotkań.

Wybierając nasze usługi można mieć zatem pewność, że na każdym etapie współpracy dbamy zarówno o całościowe przygotowanie poszczególnych kwestii, jak również o szczegóły wpływające pośrednio lub bezpośrednio na efektywność naszych działań oraz na komfort naszych Klientów.

Polska Izba Firm Szkoleniowych w kontekście standardu usług szkoleniowych

Autorem standardu SUS 2.0 jest Polska Izba Firm Szkoleniowych, czyli jednostka współpracująca z ministerstwami, urzędami marszałkowskimi oraz innymi podmiotami, które w znaczący sposób wpływają na inwestycje czynione w naszym otoczeniu. Z opinii ekspertów PIFS korzystają również media. Dla firm świadczących usługi szkoleniowe Izba jest bogatym źródłem informacji opartych o polskie realia.

Nasza firma Grennko również należy do zacnego grona PIFS, dlatego dokładamy starań, aby nieustannie mieć udział w profesjonalizacji usług szkoleniowych. Codzienna aktywność w dziedzinie szkoleń sprawia, że nieustannie udoskonalamy własną kadrę, a zdobyte doświadczenia przekładamy na efektywny sposób prowadzenia zajęć.

Umów się na szkolenie

Nasi specjaliści pomogą wybrać i dostosować szkolenie do Twoich potrzeb