Jedną z najważniejszych form działalności Greenko jest promowanie i przyczynianie się do wzrostu użytkowania przez przedsiębiorców odnawialnych źródeł energii. Nasza pomoc w tym zakresie dla firm jest kompleksowa i obejmuje wszystkie czynności związane instalacją proekologicznych urządzeń prądotwórczych, od opracowania wstępnego projektu zapotrzebowania na energię, po ułatwienie uzyskania koncesji na alternatywny pobór prądu, aż po dowóz wybranej instalacji i jej montaż u klienta.

Czynnościom tym towarzyszy również pomoc w uzyskaniu dofinansowania inwestycji.

Specyfika projektów odnawialnych źródeł energii a kredyt OZE

Strategia finansowa dotycząca pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wymaga dokładnego planowania inwestycji z uwzględnieniem dofinansowań unijnych. Pozostałe środki finansowe należy bowiem przeznaczyć na poszczególne działania, mające na celu odpowiednie przygotowanie całego systemu instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych. Kredyt optymalizacyjny jest odpowiednim rozwiązaniem, ponieważ uwzględnia również przyszłe przepływy finansowe, czyli spłaty rat dostosowane będą do realnych zysków przedsiębiorcy.

Główne atuty kredytu OZE to:

  • przemyślana strategia – kredyt ten jest dedykowany inwestorom, decydującym się na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, dlatego uwzględnia wszelkie specyficzne cechy branży oraz realne potrzeby przedsiębiorców,
  • pewne źródło – kredytodawcą jest uznany Polski bank, podlegający nadzorowi KNF, którego warunki oraz ogólne zasady przyznawania tych kredytów są korzystne przez cały okres współpracy, z uwzględnieniem faktycznych przyszłych zysków kredytobiorcy,
  • dodatnie przepływy pieniężne – notowane nie tylko w okresach zysku, lecz przez cały rok, co oznacza, że inwestor ma zapewnioną płynność finansową zarówno w sezonie, gdy wytwarza najwięcej energii, jak również poza sezonem, przy obniżonym poziomie wytwarzania.

Obsługą kredytów OZE zajmują się doradcy wyspecjalizowani w tej dziedzinie, a okres kredytowania dostosować można do wymagań kredytobiorcy. Odpowiedź na wniosek udzielana jest bez nadmiernego czasu oczekiwania, co dodatkowo sprzyja płynności finansowej przedsiębiorcy.

Specyfika projektów odnawialnych źródeł energii a kredyt OZE

Obsługą kredytów OZE zajmują się doradcy wyspecjalizowani w tej dziedzinie, a okres kredytowania dostosować można do wymagań kredytobiorcy. Odpowiedź na wniosek udzielana jest bez nadmiernego czasu oczekiwania, co dodatkowo sprzyja płynności finansowej przedsiębiorcy.

Skontaktuj się ze specjalistami

Pomożemy we wszystkich formalnościach