Usługi, które świadczymy w zakresie doradztwa biznesowego skupione są na planowaniu i wdrażaniu rozwiązań strategicznych i operacyjnych. Nasz multidyscyplinarny zespół konsultantów posiada bogate doświadczenie w obszarze administracji państwowej oraz sektorze prywatnym. Operujemy najnowszą wiedzą zgodną ze światowymi trendami ekonomicznymi, a nasze prognozy i rozwiązania mają charakter długofalowy. Przykładamy dużą wagę do tego, aby nasi klienci otrzymywali kompletny zestaw usług, dlatego nigdy nie pozostawimy Państwa bez rozwiązania problemu. Warto dodać, że wszystkie usługi doradcze realizowane przez Greenko mogą być dofinansowane do 80% kosztów usługi.

Obszary doradztwa biznesowego w Greenko

W zakresie doradztwa biznesowego pomagamy kompleksowo uznając przedsiębiorstwo za symbiotyczny system. Uznajemy, że rozwiązanie jednego problemu, właściwie zidentyfikowanego, nie jest pełną drogą do uzyskania pożądanej zmiany w rentowności przedsiębiorstwa. Problem podstawowy zawsze staje się zatem punktem wyjścia i wskazówką do innych działań mających przynieść finansowy progres.

Oferowana przez nas pomoc zawsze ma indywidualny charakter, aczkolwiek zazwyczaj skupia się na:

 • doradzaniu jak usprawnić działalność przedsiębiorstwa według najlepszych wzorców,
 • ograniczaniu kosztów finansowych, w czym pomaga nam wieloletnie doświadczenie w obsłudze MMŚP,
 • poprawianiu sytuacji ekonomicznej poprzez podnoszenie sprawności operacyjnej, a tym samym zmniejszaniu jej kosztów,
  proponowaniu optymalnych rozwiązań poprzez trafną identyfikację obszarów potencjalnego wzrostu,
 • badaniu istniejących procesów i ujawnianiu ich wad oraz zalet, a także inicjowaniu efektywnych zmian w celu osiągnięcia maksymalizacji zysku,
 • rekomendowaniu kierunków i strategii rozwoju oraz tworzeniu dokumentów strategicznych,
 • oraz sprawnym rozwiązywaniu wszystkich problemów finansowych naszych klientów.

Przebieg konsultacji z klientem

Struktura doradztwa biznesowego po wstępnym kontakcie z klientem przedstawia się następująco:

 • analizujemy stan finansowy firmy,
 • rozpoznajemy wszystkie czynniki mające negatywny wpływ na dochód przedsiębiorstwa,
 • tworzymy plany poprawy sytuacji finansowej wraz ze strategiami jej zmiany,
 • monitorujemy realizację wdrażanych projektów w zakresach poprawy skuteczności: procesów biznesowych, produkcji, sprzedaży, planowania wydatków, poprawie płynności finansowej etc.,
 • wzmacniany świadomość zarządzania ryzykiem,
 • oraz promujemy nowoczesne praktyki kontroli nad procesami i aktywami firmy.

Do naszych zadań związanych z doradztwem biznesowym należy ponadto: pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań, w tym unijnych, tworzenie biznesplanów, optymalizacja organizacji pracy, przeciwdziałanie malwersacjom czy defraudacji i wiele innych. Możemy pomóc Państwu na każdym etapie istnienia przedsiębiorstwa i w każdym problemie. Zachęcamy do kontaktu i konsultacji.

Przykłady ostatnich naszych realizacji:

ulotka_greenko_lean-1-1
ulotka_greenko_ryzyko_finansowe-1

Umów się z doradcą

Nasz specjalista jest do Twojej dyspozycji