Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu: „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych. Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów szkolenia lub doradztwa biznesowego. Program PO WER adresowany jest do firm we wszystkich województwach w Polsce za wyjątkiem mazowieckiego i pomorskiego.

Powstała jednocześnie Baza Usług Regionalnych będąca narzędziem umożliwiającym realizację usług szkoleniowych i doradczych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które służą firmom i ich pracownikom w rozwijaniu kompetencji zawodowych i pracowniczych, a ogólnie realizacji zamierzonych celów edukacyjnych i biznesowych.

Szkolenia i doradztwo biznesowe Greenko dofinansowywane ze środków unijnych

Działalność Greenko jest prowadzona zgodnie z najlepszymi standardami, dzięki czemu otrzymaliśmy certyfikat DEKRA i zostaliśmy wpisani przez PARP na listę profesjonalnych firm uprawnionych do świadczenia usług rozwojowych współfinansowanych ze środków unijnych. Każdy ujęty we wstępie przedsiębiorca może zatem otrzymać dofinansowanie do świadczonych przez nas usług szkoleniowych i doradczych. Wsparcie finansowe dotyczy wszystkich usług rozwojowych, których cel sprowadza się do nabycia i wzrostu wiedzy, kompetencji i umiejętności społecznych istotnych dla działalności przedsiębiorstw i ich rozwoju.

Chcemy podkreślić, że w imieniu naszych Partnerów prowadzimy cały proces pozyskania dofinansowania.

Wszystkie świadczone przez nas usługi (szkolenia i doradztwo biznesowe) realizujemy za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Proponujemy także szkolenia branżowe (specjalistyczne) dostosowane do danej dziedziny, szkolenia językowe, które również zwiększą kompetencję pracowników, a także szereg innych, usprawniających docelowo pracę w strukturach firmy oraz współpracę z kontrahentami.

szkolenia-i-doradztwo-biznesowe-greenko-dofinansowywane-ze-srodkow-unijnych
dofinansowanie-odnawialnych-zrodel-energii

Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii

Greenko wspiera przedsiębiorców w uzyskiwaniu unijnych dotacji na instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych (panele fotowoltaiczne, biogaz, wiatraki). Możliwe jest uzyskanie nawet do kilkuset tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji. Jednocześnie prowadzimy klienta kompleksowo, począwszy od projektu, pozyskanie dofinansowania, uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, aż po zakup i montaż instalacji.

Doradztwo biznesowe ma wysoce zindywidualizowany charakter i zawsze służymy takim właśnie podejściem do problemów. Rozpoznanie stanu faktycznego uznajemy za jedną z najważniejszych czynności w konsultingu procesów biznesowych.