Jesteśmy pierwszym centrum badawczo-rozwojowym na Podlasiu

Greenko Sp. z o. o. jako pierwsza na Podlasiu otrzymała status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). 23 kwietnia 2019 roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pozytywnie rozpatrzyło nasz wniosek i włączyło Greenko do prestiżowego i elitarnego grona przedsiębiorstw, mających wspierać polski biznes w zakresie innowacji.

CBR stanowią wsparcie techniczne i naukowe polskiej gospodarki i mają duży wpływ na jej progres. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa. Nasz dział B+R generuje ponad 20 proc. przychodów firmy, dlatego mogliśmy z sukcesem strać się o uzyskanie statusu CBR.

Obszarem naszych działań nie jest jednak konkretna branża jak to się zazwyczaj dzieje. Nasza pomoc skierowana jest do całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które wytwarzają blisko połowę PKB i są siłą napędową polskiej gospodarki. W przeciwieństwie jednak od wielkich koncernów mają one problemy z wprowadzaniem innowacji i technologicznym usprawnianiem procesów, produkcyjnych i organizacyjnych, ponieważ nie posiadają wystarczającego zaplecza badawczego, kadry i doświadczenia. Nasza oferta jest skierowana właśnie do nich, bez względu na obszar, w którym działają.

Wspieramy klientów w rozwoju innowacji na każdym poziomie gotowości technologicznej. Mając zdefiniowane podstawowe założenia i wstępną koncepcję innowacji:

  • opracowujemy narzędzia analityczne potrzebne do symulacji i analizy założeń koncepcji technologicznej,
  • prowadzimy badania analityczne i laboratoryjne w celu potwierdzenia słuszności przyjętych założeń,
  • testujemy w warunkach laboratoryjnych poszczególne części technologii przy uwzględnieniu pełnego problemu lub zbioru danych,
  • opracowujemy prototypy, które poddawane są testom w środowisku zbliżonym do rzeczywistego,
  • prowadzimy wstępne działania w celu potwierdzenia wykonalności projektu – technologia jest testowana w środowisku zbliżonym do naturalnego,
  • prowadzimy testy technologii w środowisku naturalnym w celu wprowadzenia poprawek i dalszego jej rozwoju.

Wsparcie doświadczonego partnera jest często niezbędne przy wprowadzaniu nowych technologii, gdyż wymaga znacznych zasobów finansowych, wiedzy i umiejętności ludzi wdrażających je w codzienną praktykę. Jako firma posiadająca status centrum badawczo-rozwojowego jesteśmy w stanie tym wymaganiom sprostać i pomóc małym i średnim firmom wejść na wyższy poziom rozwoju i zaawansowania technologicznego.

Zapraszamy do współpracy !

Decyzja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Regulamin świadczenia usług przez ekspertów
img_1023